Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen regenwater Sittard-Geleen

Voor:
 • Regenpijp afkoppelen van riool

Bij de gemeente Sittard-Geleen kun je subsidie aanvragen voor het afkoppelen van de regenpijp.

Bedrag

Bij oppervlakken van 20 vierkante meter t/m 300 vierkante meter bedraagt de subsidie een vast bedrag per afgekoppelde vierkante meter:

 • Ingeval de regenwaterafvoer wordt afgekoppeld van het riool of een verharding wordt ontsteend en een minimaal gelijkwaardige opvangcapaciteit wordt gecreëerd, is dit € 20,- p/m2.
 • Bij géén of een lagere opvangcapaciteit, maar rechtstreekse infiltratie in eigen grond, is dit € 10,- p/m2.

Bij oppervlakken groter dan 300 vierkante meter worden de werkelijke kosten van het afkoppelen van het verhard oppervlak vergoed tot maximaal het eerder genoemde bedrag per vierkante meter.

Het maximale subsidiebedrag per aanvraag bedraagt € 40.000,-. 

Belangrijkste voorwaarden

 • Je bent eigenaar of gebruiker van het gebouw dat je wilt afkoppelen.
 • Het betreft een bestaand gebouw of bestaande bestrating gerealiseerd vóór 1 januari 2000.
 • Het object moet gelegen zijn binnen de gemeente Sittard-Geleen.
 • Het dak en/of de bestrating loost het regenwater in de huidige situatie op de gemengde riolering.
 • Het afkoppelen is ten tijde van de aanvraag nog niet uitgevoerd.
 • Het afkoppelen moet aantoonbaar op een verantwoorde wijze gebeuren. De brochure Regenwater schoon naar beek en bodem op de website van Waterschap Limburg met daarin de Voorkeurstabel afkoppelen geldt als leidraad.
 • Het project mag geen overlast opleveren voor derden, bijvoorbeeld aangrenzende percelen.
 • Voor het bepalen van de omvang van het af te koppelen verhard oppervlak wordt horizontaal geprojecteerd gemeten.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.