Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen regenwater Roermond

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Roermond biedt een subsidie aan voor het afkoppelen van regenwater. Deze subsidie bedraagt €7,50 per m².

Voorwaarden: 

  • De werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd
  • U bent de eigenaar van het perceel 
  • Voor het voorgestelde oppervlak is nog niet subsidie aangevraagd
  • Het regenwater lost nu legaal op het gemengde riool binnen de gemeente Roermond
  • Het regenwater moet op eigen terrein infiltreren in de bodem of op een andere manier (binnen 48 uur) verwerkt worden, zodat de voorziening beschikbaar is voor een volgende bui
  • Het af te koppelen oppervlak is minimaal 20 m²

Bedragen:

  • Bij een oppervlak tussen 20 m² en 300 m² ontvangt u een subsidiebedrag van €7,50 per m²
  • Bij een oppervlak groter dan 300 m² ontvangt u de werkelijke kosten met een maximum van €7,50 per m² en een maximaal totaalbedrag van €25.000

Voor alle voorwaarden en verdere informatie kunt u terecht op de website van de aanbieder.