Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen regenwater Coevorden

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

Op sommige plekken is het verboden om regenwater op het vuilwater riool te lozen. Deze gebieden heeft het college van b en w aangewezen. Voor het afkoppelen van regenwater verstrekt de gemeente Coevorden een eenmalige subsidie.

Bedrag

Het subsidiebedrag bedraagt €20 per m2 met een maximum van €1.000 per aanvraag en per perceel.

Belangrijkste voorwaarden

  • Er wordt minimaal 20 m2 afgekoppeld
  • De eenmalige stimuleringsmaatregel geldt alleen voor degene die tevens een aanslag voor de inzameling van afvloeiend hemelwater heeft ontvangen

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.