Logo Rijksoverheid

Subsidie Afkoppelen regenwater Bronckhorst

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

Ben je van plan om de regenwaterafvoer af te koppelen van het riool? De gemeente Bronckhorst biedt een afkoppelsubsidie aan. Op deze manier voorkomen we dat het riool overstroomt en dat het schone regenwater het grondwater aanvult.

Bedrag

Tot 1.000 m2: € 10 per m2 afgekoppeld verhard (dak)oppervlak.
Vanaf 1.000 m2: de werkelijke kosten met een maximum van de vergoeding van € 10 per m2 afgekoppeld verhard (dak)oppervlak

Belangrijkste voorwaarden

  • De werkzaamheden zijn nog niet begonnen
  • Er wordt minimaal 25 m2 verhard oppervlak afgekoppeld
  • Het pand is voor 2012 gebouwd en aangesloten op het gemengd rioolstelsel

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.