Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen regenwater Bronckhorst

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Bronckhorst biedt een subsidie aan voor inwoners die hun regenwaterafvoer afkoppelen van het riool.

Bedrag

  • Tot 1.000 m2: € 10 per m2 afgekoppeld verhard (dak)oppervlak
  • Vanaf 1.000 m2: de werkelijke kosten met een maximum van de vergoeding van € 10 per m2 afgekoppeld verhard (dak)oppervlak

Belangrijkste voorwaarden

  • De werkzaamheden zijn nog niet begonnen
  • Je bent eigenaar van het perceel of hebt toestemming van de eigenaar
  • Er wordt minimaal 25 m2 verhard oppervlak afgekoppeld
  • Het pand is voor 2012 gebouwd en aangesloten op het gemengd rioolstelsel
  • Het pand is niet aangesloten op drukriolering
  • Wanneer hemelwater op eigen terrein wordt geïnfiltreerd, moet de infiltratievoorziening een minimale bergingscapaciteit hebben van 20 liter per m2 (= 20 mm) af te koppelen verhard oppervlak. Het geborgen hemelwater moet binnen 48 uur op eigen terrein geïnfiltreerd zijn, zodat de voorziening beschikbaar is voor een volgende bui

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.