Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen regenwater Bergen (L.)

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Bergen biedt samen met waterschap Limburg een subsidie aan voor het afkoppelen van regenwater. Deze subsidie bedraagt maximaal €5 per m².

Voorwaarden:

  • De aanvrager is eigenaar van het perceel
  • Het oppervlak is aangesloten op het gemeentelijke riool
  • Voor dit oppervlak is niet eerder subsidie verleend
  • Panden van voor 2001
  • Het af te koppelen oppervlak is minimaal 40 m² (voor daken geldt: horizontaal gemeten)
  • Het af te koppelen oppervlak en het betreffende regenwater mogen geen bodemverontreiniging veroorzaken

Bedragen:

  • €5 per m2 (dit is tijdelijk €10 per m²)

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.