Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen regenpijp Dalfsen

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

In de gemeente Berg en Dal kun je subsidie krijgen als je jouw regenpijp afkoppelt van het riool.

Bedrag

De subsidie bedraagt per vierkante meter afgekoppeld dakoppervlak:

  • € 8,00 voor daken tot en met 1.000 m2
  • € 6,00 voor daken groter dan 1.000 m2
  • € 4,00 voor daken groter dan 2.000 m2

Belangrijkste voorwaarden

  • Alleen het dakoppervlak van bestaande panden, dat voor 2011 is aangelegd, komt in aanmerking voor subsidie.
  • Alleen panden die zijn aangesloten op een gemengd rioolstelsel komen in aanmerking voor subsidie. Je kunt de ‘Afkoppelkaart’ raadplegen om te bekijken of jouw perceel is aangesloten op een gemengd rioolstelsel.
  • Het minimale dakoppervlak dat per aanvraag moet worden afgekoppeld is 40 m2.
  • De voorziening om het hemelwater op te vangen (waterberging) en te infiltreren moet aangelegd worden op jouw eigen perceel.
  • De berekeningsnorm voor de capaciteit van de waterberging is 20 mm. Dus 20 mm hemelwater wat op het dak valt moet worden opgevangen en geïnfiltreerd op jouw eigen perceel.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.