Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen hemelwater Nederweert

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Nederweert geeft subsidie voor het afkoppelen van regenwater in je tuin.

Bedrag

  • Bij oppervlakken afgekoppeld verhard oppervlak van 40 m2 t/m 300 m2 bedraagt de subsidie € 9 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak
  • Bij oppervlakken groter dan 300 m2 worden de werkelijke kosten van het afkoppelen van verhard oppervlak vergoed, tot maximaal van € 9 per m2

Belangrijkste voorwaarden

  • Je mag pas gaan afkoppelen na goedkeuring van de aanvraag
  • Je rondt de werkzaamheden binnen zes maanden af
  • Het oppervlak is geen nieuwbouw en is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Nederweert
  • Het af te koppelen verhard oppervlak is minstens 40 m2
  • Het afkoppelen gebeurt volgens de Voorkeurstabel afkoppelen, tenzij het Waterschap heeft ingestemd met een afwijking daarvan
  • Je mag het oppervlak niet meer aankoppelen

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.