Logo Rijksoverheid

Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater Waalwijk

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Waalwijk bied subsidies voor het afkoppelen van hemelwater.

Bedrag

  • Bij een afgekoppeld verhard oppervlak tussen 20 en 300 m2 is het subsidiebedrag € 10,- per m2
  • Bij een afgekoppeld verhard oppervlak groter dan 300 m2 worden de werkelijke kosten vergoed met een maximum van € 10,- per m2
  • Het maximale bedrag is € 5.000,-

Belangrijkste voorwaarden

  • Je bent eigenaar van een perceel in de gemeente Waalwijk
  • Jouw verharding is aangesloten op het gemengde rioolstelsel
  • Je koppelt verharding blijvend af van het gemengde rioolstelsel
  • Je koppelt minimaal 20 m2 af
  • Je zorgt voor opvang van minimaal 20 liter per vierkante meter afgekoppeld oppervlak

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.