Logo Rijksoverheid

Bijdrage opvangen regenwater Laarbeek

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

Wil jij de regenpijp afkoppelen van het riool? De gemeente Laarbeek verleent hiervoor een bijdrage.

Bedrag

De stimuleringsbijdrage is €2,50 per m2 afgekoppeld dakoppervlak met een maximum van €2.500 per aanvraag.

Belangrijkste voorwaarden

  • De werkzaamheden zijn nog niet gestart
  • Het gebouw is minimaal 5 jaar oud
  • Het regenwater wordt op dit moment zonder vertraagde afvoer legaal geloosd op de openbare riolering
  • Er wordt minimaal 15m en maximaal 1.000m2 aaneengesloten dakoppervlak afgekoppeld
  • Er kan minimaal 30 liter per m2 in de waterberging
  • Je bent eigenaar van het gebouw of je bent gemachtigd door een eigenaar

Hiernaast biedt Waterschap Aa en Maas ook een subsidie aan voor klimaatmaatregelen. Deze subsidies zijn te combineren.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.