Logo Rijksoverheid

Bijdrage opvangen regenwater Laarbeek

Voor:
 • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Laarbeek verleent subsidie voor het afkoppelen van je regenpijp van het riool.

Bedrag

De stimuleringsbijdrage is €2,50 per m2 afgekoppeld dakoppervlak met een maximum van €2.500 per aanvraag.

Belangrijkste voorwaarden

 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart
 • Het gebouw is minimaal 5 jaar oud
 • Het regenwater wordt op dit moment zonder vertraagde afvoer legaal geloosd op de openbare riolering die het regenwater afvoert naar de rioolwaterzuivering
 • Er wordt minimaal 15 m2 en maximaal 1.000 m2 aaneengesloten dakoppervlak afgekoppeld
 • Regenwater van het afgekoppelde dakoppervlak wordt opgevangen, geïnfiltreerd of vertraagd afgevoerd op eigen terrein
 • Er kan minimaal 30 liter per m2 in de waterberging
 • Als er een infiltratievoorziening is, ligt de bodem hiervan boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand
 • Bij ondergrondse afvoer van regenwater naar een infiltratievoorziening, krijgen alle regenpijpen een bladafscheider en wordt een zandvanger geplaatst
 • De maatregel veroorzaakt geen overlast
 • Je bent eigenaar van het gebouw of je bent gemachtigd door een eigenaar
 • De waterberging mag een overloopvoorziening hebben voor de afvoer van regenwater bij hevige buien
 • Je moet zichtbaar of toegankelijk kunnen controleren of de waterberging werkt
 • De waterberging moet binnen 5 dagen leeggelopen zijn 
 • De werkzaamheden voer je uit binnen 6 maanden na toekenning van de bijdrage
 • Binnen 6 weken na uitvoering van de werkzaamheden vraag je om het bedrag uit te keren

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.