Bijdrage opvangen regenwater Laarbeek

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Laarbeek verleent subsidie voor het afkoppelen van je regenpijp van het riool.

Bedrag

De stimuleringsbijdrage is € 2,50 per m2 afgekoppeld dakoppervlak met een maximum van € 2.500 per aanvraag.

Belangrijkste voorwaarden

  • Je vraagt de subsidie aan voordat je begint met de werkzaamheden
  • Het gebouw is minimaal 5 jaar oud
  • Het regenwater wordt op dit moment zonder vertraagde afvoer legaal geloosd op de openbare riolering die het regenwater afvoert naar de rioolwaterzuivering
  • Er wordt minimaal 15 m2 en maximaal 1.000 m2 aaneengesloten dakoppervlak afgekoppeld
  • Je bent eigenaar van het gebouw of je bent gemachtigd door een eigenaar
  • De werkzaamheden voer je uit binnen 6 maanden na toekenning van de bijdrage

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.