Energietransitiefonds Rotterdam

Voor:
 • Woningisolatie
 • Glas
 • Dak
 • Vloer
 • Muur
 • Aardgasvrije woning
 • Energieneutrale woning
 • Warmtepomp
 • Zonnepanelen
 • Zonneboiler
 • Ventilatie
 • Lage Temperatuur-verwarming
 • Douche-warmteterugwinning
 • Asbest verwijderen

Het Energietransitiefonds Rotterdam geeft leningen aan duurzame projecten van bedrijven, bewoners en organisaties in Rotterdam. Deze projecten moeten de uitstoot van CO2 verminderen, woningen en bedrijfspanden verduurzamen en verbeteren, de luchtkwaliteit verbeteren of het gebruik van fossiele grondstoffen verminderen. Het Energietransitiefonds Rotterdam ondersteunt projecten die aan één of meer van deze doelen werken.

Er zijn Energietransitieleningen voor huiseigenaren, verhuurders, verenigingen van eigenaars, het MKB en maatschappelijke organisaties zoals scholen, stichtingen, gebedshuizen en voor grote investeerders.

Bedrag

Kijk voor de bedragen die je kunt lenen op de website van de aanbieder van deze lening.

Belangrijkste voorwaarden

 • Energietransitieleningen moeten aangevraagd worden bij de gemeente Rotterdam
 • De gemeente Rotterdam beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de criteria
 • Als dat zo is, kan de aanvrager de lening afsluiten bij SVn Energietransitiefonds (svn.nl)
 • Houd rekening met een toets op kredietwaardigheid (BKR)
 • Vanaf het moment van toekenning van de lening heeft de aanvrager 12 maanden de tijd om de maatregelen uit te voeren
 • De aanvragers moeten ten minste twee maatregelen uitvoeren: een woningverbeterende en een energiebesparende

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze lening.