Logo Rijksoverheid

Subsidies (4)

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor VvE VVE`s kunnen vanuit de Investeringssubsidie Duurzame Energie subsidie aanvragen voor zonneboilers, warmtepompen en een centrale aansluiting op het warmtenet. VVE`s kunnen als zakelijke gebruiker ook subsidie aanvragen voor zonnepanelen en kleine windturbines.
Voor:
 • Warmtepomp
 • Zonneboiler
 • Aansluiting op warmtenet
 • +2
Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VVE Met de regeling energiebesparing eigen woning kunnen VvE’s subsidie krijgen voor het isoleren van het dak, de buitenmuren, spouwmuur, vloer en glas. Voorwaarde is dat de VvE ten minste 2 isolatiemaatregelen laat uitvoeren.
Voor:
 • Woningisolatie
 • Aardgasvrije woning
 • Energieneutrale woning
 • +6
Subsidie energieadvies en procesbegeleiding VvE's (SEEH-VvE) Wilt u als Vereniging van Eigenaren (VvE) advies krijgen over welke energiebesparende maatregelen nu het meest geschikt zijn voor uw gebouw? Maak dan gebruik van de subsidie voor 'Energieadvies en procesbegeleiding' voor VvE's en krijg persoonlijk advies.
Voor:
 • Energie advies
Subsidie groene daken gemeente Alkmaar De gemeente ondersteunt de aanleg van groene daken in de gemeente Alkmaar. Groene daken dragen bij aan een groene gemeente, biodiversiteit en klimaatadaptatie.
Voor:
 • Groene daken

Leningen (4)

VvE Energiebespaarlening De VvE Energiebespaarlening is een regeling, waarbij Verenigingen van Eigenaren tegen een gunstige rente een lening kunnen afsluiten voor energiebesparende maatregelen zoals dak-, vloer- en gevelisolatie, isolatieglas en zonnepanelen.
Voor:
 • Energieneutrale woning
 • Aardgasvrije woning
 • Zonneboiler
 • +13
Stimuleringslening De Stimuleringslening is een lening waarmee je onderhoud, verduurzaming, renovatie of restauratie van je woning kunt financieren.
Voor:
 • Woningisolatie
 • Warmtepomp
 • Zonnepanelen
 • +10
Duurzame Monumenten Lening (eigenaar-bewoner-VvE) De Duurzame Monumenten Lening is voor rijksmonumentale woningen of appartementen.
Voor:
 • Aardgasvrije woning
 • Zonneboiler
 • Zonnepanelen
 • +10
BNG Duurzaamheidslening voor VvE's VvE's kunnen een lening krijgen uit het BNG Duurzaamheidsfonds, als hun investeringen bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van hun gemeente of provincie.
Voor:
 • Woningisolatie
 • Muur
 • Dak
 • +8

Overige (1)

Laag BTW tarief voor isolatiewerkzaamheden Voor vloer-, bodem-, dak- en gevelisolatie en het aanbrengen van isolatieglas geldt het lage btw-tarief op arbeidsloon.
Voor:
 • Woningisolatie
 • Muur
 • Vloer
 • +2