Logo Rijksoverheid

Subsidies (4)

Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE) Verenigingen van Eigenaren (VvE) kunnen via de SVVE subsidie krijgen voor het verduurzamen van hun gebouw. Je kunt bijvoorbeeld subsidie krijgen voor isolatie, zonneboilers, warmtepompen en een centrale aansluiting op het warmtenet.
Voor:
 • Warmtepomp
 • Zonneboiler
 • Aansluiting op warmtenet
 • +6
Subsidie groen en dierenwelzijn Alkmaar De gemeente Alkmaar geeft subsidie voor initiatieven die bijdragen aan groen, natuur en dierenwelzijn.
Voor:
 • Overige groene maatregelen
 • Geveltuin
 • Tegels uit tuin verwijderen
Subsidie groene daken gemeente Alkmaar De Alkmaar geeft subsidie voor de aanleg van groene daken.
Voor:
 • Groene daken
Subsidie duurzaamheidsadvies voor monumenten Een duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat je monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. Het Restauratiefonds geeft tot 50% subsidie op de kosten voor het advies.
Voor:
 • Energie advies

Leningen (4)

VvE Energiebespaarlening (Warmtefonds) De VvE Energiebespaarlening is een regeling, waarbij Verenigingen van Eigenaren tegen een gunstige rente een lening kunnen afsluiten voor energiebesparende maatregelen zoals dak-, vloer- en gevelisolatie, isolatieglas en zonnepanelen.
Voor:
 • Energieneutrale woning
 • Aardgasvrije woning
 • Zonneboiler
 • +13
Duurzame Monumenten Lening (eigenaar-bewoner-VvE) De Duurzame Monumenten Lening is voor rijksmonumentale woningen of appartementen.
Voor:
 • Aardgasvrije woning
 • Zonneboiler
 • Zonnepanelen
 • +10
BNG Duurzaamheidslening voor VvE's VvE's kunnen een lening krijgen uit het BNG Duurzaamheidsfonds, als hun investeringen bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van hun gemeente of provincie.
Voor:
 • Woningisolatie
 • Muur
 • Dak
 • +8
Stimuleringslening De Stimuleringslening is een lening waarmee je onderhoud, verduurzaming, renovatie of restauratie van je woning kunt financieren.
Voor:
 • Woningisolatie
 • Warmtepomp
 • Zonnepanelen
 • +10

Overige (1)

Laag BTW tarief voor isolatiewerkzaamheden Voor vloer-, bodem-, dak- en gevelisolatie en het aanbrengen van isolatieglas geldt het lage btw-tarief op arbeidsloon.
Voor:
 • Woningisolatie
 • Muur
 • Vloer
 • +2