Subsidieregeling Klimaat en Ruimte hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Voor:
  • Tegels uit tuin verwijderen
  • Regenpijp afkoppelen van riool
  • Groene daken
  • Regenwatertuin

Als klimaatbewust(e) bewoner, bedrijf en maatschappelijke organisatie kun je bij hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard subsidie aanvragen om klimaatadaptieve maatregelen te nemen op je eigen privéterrein.

Bedrag

De maatregel leidt tot één of meerdere van de volgende resultaten: 

  • Vergroenen: tegels, asfalt of dakbedekking vervangen door planten. Minimaal 15 m2, per m2 ontvang je € 10 subsidie
  • Waterberging: het opvangen van regenwater in de tuin. Minimaal 0,5 m3, per m3 ontvang je € 300 subsidie
  • Afkoppelen: de regenpijp van het dak laten uitkomen in de tuin (in plaats van op het riool). Minimaal 10 m2. Per m2 ontvang je € 10 subsidie. Deze maatregel moet wel altijd met vergroenen of het opvangen van regenwater worden gecombineerd

Maximaal bedrag aanvraag: € 25.000.

Er zijn gemeenten met meerdere waterschappen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je wonen in het verzorgingsgebied van het waterschap. Je kunt dat weten door te kijken aan welk waterschap je de jaarlijkse waterschapsbelasting betaalt.

Belangrijkste voorwaarden

  • Als je minder dan € 2.000 subsidie aanvraagt, moet je eerst de maatregelen uitvoeren. Vraag uiterlijk na 3 maanden de subsidie aan
  • Als je € 2.000 of meer aanvraagt binnen bebouwd gebied moet je uiterlijk 8 weken voor uitvoering de subsidie aanvragen. Bekijk alle bijzonderheden op de website van de aanbieder

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.