Logo Rijksoverheid

Subsidieregeling Klimaat en Ruimte hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Voor:
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Regenpijp afkoppelen van riool
 • Groene daken
 • Regenwatertuin

Als klimaatbewust(e) bewoner, bedrijf en maatschappelijke organisatie kun je bij hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard subsidie aanvragen om klimaatadaptieve maatregelen te nemen op je eigen privéterrein.

Bedrag

De maatregel leidt tot één of meerdere van de volgende resultaten: 

 • Vergroenen: tegels, asfalt of dakbedekking vervangen door planten. Minimaal 15 m2, per m2 ontvang je €10 subsidie. 
 • Waterberging: het opvangen van regenwater in de tuin. Minimaal 0,5 m3, per m3 ontvang je €300 subsidie. 
 • Afkoppelen: de regenpijp van het dak laten uitkomen in de tuin (in plaats van op het riool). Minimaal 10 m2. Per m2 ontvang je €10 subsidie. Deze maatregel moet wel altijd met vergroenen of het opvangen van regenwater worden gecombineerd.

Maximaal bedrag aanvraag: €25.000

Er zijn gemeenten met meerdere waterschappen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je wonen in het verzorgingsgebied van het waterschap. Je kunt dat weten door te kijken aan welk waterschap je de jaarlijkse waterschapsbelasting betaalt.

Belangrijkste voorwaarden

 • Check de vragenlijst op de website van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard om te zien van welke subsidie je mogelijk gebruik kunt maken
 • Als je minder dan € 2.000 subsidie aanvraagt, moet je eerst de maatregelen uitvoeren. Uiterlijk 3 maanden na uitvoering kun je subsidie aanvragen via het ‘aanvraagformulier subsidie minder dan €2.000’ op de website van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
 • Als je € 2.000 of meer aanvraagt voor klimaatadaptieve maatregelen binnen bebouwd gebied (check de kaart op onze website), moet je uiterlijk 8 weken voor uitvoering een aanvraag doen via het ‘aanvraagformulier subsidie vanaf € 2.000’ op de website van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Zo weet je of je ook daadwerkelijk de subsidie ontvangt
 • Uiterlijk zes maanden na uitvoering moet je een vaststellingsformulier invullen om te laten weten dat de maatregelen zijn uitgevoerd. Als de maatregelen overeenkomen met de aanvraag, dan ontvang je de subsidie

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.