Logo Rijksoverheid

Subsidie vergroenen tuin Ridderkerk

Voor:
  • Groene daken
  • Regenpijp afkoppelen van riool
  • Regenwatertuin

De gemeente Ridderkerk geeft subsidies voor de aanleg van een groen dak, groene gevel, regenwatervoorziening en het onttegelen en vergroenen van jouw tuin.

Bedrag

  • De subsidie is maximaal 50% van de aanlegkosten met een maximumbedrag van € 350,-

Doel van de subsidie

  • Het vervangen van verharding (tegels) door (gevel)beplanting;
  • Het aanbrengen van waterdoorlatende verharding
  • Het afkoppelen van de regenpijp eventueel in combinatie met het aanschaffen en in gebruik nemen van een regenton en/of een regenwaterschutting
  • De aanleg van een groen dak
  • De aanleg van waterelementen
  • Het vervangen van een schutting door een groene erfafscheiding zoals een haag

Let op! Vul het aanvraagformulier voor de subsidie uiterlijk 8 weken voor de geplande startdatum van de werkzaamheden in.

Kijk voor alle voorwaarden en informatie op de website van de aanbieder van deze subsidie.