Logo Rijksoverheid

Subsidie vergroenen tuin Ridderkerk

Voor:
  • Groene daken
  • Regenpijp afkoppelen van riool
  • Regenwatertuin
  • Geveltuin
  • Tegels uit tuin verwijderen

De gemeente Ridderkerk geeft subsidie voor de aanleg van een groen dak, groene gevel, regenwatervoorziening en het ontharden en vergroenen van jouw tuin.

Bedrag

Maximaal 50% van de aanlegkosten met een maximum van € 350.

Belangrijkste voorwaarden

  • Je vraagt de subsidie uiterlijk 8 weken voor de geplande startdatum van de werkzaamheden aan
  • Je meld binnen 4 weken na afronden van de maatrelen dat je klaar bent

Kijk voor alle voorwaarden en informatie op de website van de aanbieder van deze subsidie.