Logo Rijksoverheid

Subsidie groen en dierenwelzijn Alkmaar

Voor:
 • Overige groene maatregelen
 • Geveltuin

De gemeente Alkmaar geeft subsidie voor meer groen en verhoogde biodiversiteit.

Bedrag

 • De subsidie voor vergroten groenareaal en/of versterking van de biodiversiteit in de openbare buitenruimte bedraagt 100%, met een maximum van € 4.500 per aanvraag per jaar
 • De subsidie voor groen idee op schoolpleinen van basisscholen en het voortgezet onderwijs bedraagt:
  • 75% van de kosten voor het vervangen van verharding door groen,
  • 50% van de kosten gerelateerd aan overige subsidiabele activiteiten,
   met een maximum van totaal € 5.000,- per school per jaar.
 • De subsidie voor dierenwelzijnseducatie bedraagt maximaal € 2.500,- per aanvraag per jaar. Indien loonkosten hiervan onderdeel uitmaken bedraagt de subsidie daarvoor maximaal € 60,- per uur.
 • De subsidie voor verzorging van dieren op een kinderboerderij bedraagt maximaal € 1.000,- per jaar per kinderboerderij.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je bent een bewoner of bewonersorganisatie namens een groep bewoners uit een straat of buurt
 • Je kunt subsidie ontvangen voor het vervangen van verharding door groen, met een oppervlak van tenminste 5 m2 of ten aanzien van geveltuinen de aanleg van groen bij tenminste 5 gevels in eenzelfde straat
 • Het is mogelijk om aanwezig groen door groen met een hogere waarde voor de
  biodiversiteit te vervangen
 • Je kunt subsidie ontvangen voor het omvormen van een locatie ten behoeve van de aanleg van eetbaar groen, zoals een buurtmoestuin of schoolmoestuin

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.