Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen regenwater Deurne

Voor:
 • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Deurne biedt een subsidie om de regenpijp van jouw woning af te koppelen van de riolering.

Bedrag

Voor het afkoppelen van hemelwater kan je een subsidiebedrag van €7 per m2 af te koppelen oppervlak krijgen met een maximum van €3.500 per aanvraag. 

Belangrijkste voorwaarden

 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart of uitgevoerd
 • Je woning is voor 1 juni 2015 gebouwd
 • Het regenwater wordt geloosd op de gemeentelijke riolering en afgevoerd naar de rioolwaterzuivering
 • Er wordt minimaal 15 m2 dakoppervlak afgekoppeld van de openbare riolering
 • Het regenwater wordt opgevangen in een waterberging op eigen terrein
 • De waterberging kan tenminste 30 liter per m2 afgekoppeld dakoppervlak bergen
 • Het opgevangen hemelwater wordt op eigen terrein geïnfiltreerd of vertraagd afgevoerd naar oppervlaktewater of gemeentelijke riolering
 • Wanneer je te maken hebt met een infiltratievoorziening ligt de bodem van deze voorziening boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand
 • Bij een ondergrondse afvoer van hemelwater naar een infiltratievoorziening, worden alle regenpijpen voorzien van een bladafscheider en wordt een zandvanger geplaatst
 • De waterberging draagt bij aan het verminderen van piekafvoeren en leidt niet tot overlast
 • De waterberging mag een overloopvoorziening hebben voor de afvoer van water bij hevige buien als de voorziening vol is
 • De werking van de waterberging is controleerbaar
 • De waterberging moet binnen 5 dagen leeggelopen zijn
 • Deze subsidie is aan te vullen met een bijdrage van het waterschap

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.