Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen hemelwater Leudal

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

Bij de gemeente Leudal kun je subsidie aanvragen voor het afkoppelen van hemelwater.

Bedrag

  • De subsidie bedraagt een vast bedrag van € 9,- per m2 (horizontaal gemeten) afgekoppeld verhard oppervlak.
  • Bij oppervlakken groter dan 300 m2 (horizontaal gemeten) worden de werkelijke kosten van het afkoppelen vergoed, tot maximaal het bovengenoemde bedrag per m2.

Belangrijkste voorwaarden

  • Het hemelwater moet op eigen terrein infiltreren in de bodem of op een andere manier verwerkt worden en mag geen negatief effect hebben op de omgeving.
  • Afkoppeling geschiedt op een wijze die in overeenstemming is met de principes van de voorkeurstabel afkoppelen (zie website gemeente).
  • Het hemelwater kan worden afgevoerd naar de openbare ruimte indien daar hemelwatervoorzieningen (niet zijnde riool) aanwezig zijn waarvan de capaciteit voldoende is.
  • Het oppervlak van het horizontaal gemeten af te koppelen verhard oppervlak bedraagt ten minste 40 m2 per aanvraag.
  • De betreffende vierkante meters verhard oppervlak zijn niet in een eerdere subsidietoekenning meegeteld.
  • De afkoppeling moet binnen zes maanden na afgifte van de subsidiebeschikking zijn uitgevoerd en dient na realisatie ervan in stand te worden gehouden en naar behoren te blijven functioneren.
  • De afkoppelactiviteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd mogen niet starten voordat de aanvraag is goedgekeurd door de gemeente.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.