Logo Rijksoverheid

Subsidie vergroening en verduurzaming Tiel

Voor:
  • Overige groene maatregelen

De gemeente Tiel geeft subsidie voor het uitvoeren van kleinschalige vergroenings- en duurzaamheidsactiviteiten.

Bedrag

Maximaal €2.500 per activiteit.

Belangrijkste voorwaarden

De activiteiten werken mee aan minstens één van de volgende onderwerpen:

  • De activiteit draagt bij aan het vergroenen en verduurzamen van de gemeente, draagt bij aan het behouden van bijen en vlinders, of andere planten en dieren, vergroot het besef bij mensen over klimaatverandering en energietransitie of informeert bewoners over collectieve duurzame energie opwekking
  • Maatregelen om woningen en gebouwen te verduurzamen, bijvoorbeeld door groene daken, zonnepanelen of isolatie komen niet in aanmerking voor deze subsidie

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.