Logo Rijksoverheid

Subsidie duurzame initiatieven Nieuwegein

Voor:
 • Overige groene maatregelen
 • Regenwatertuin
 • Geveltuin
 • Groene daken
 • Regenpijp afkoppelen van riool
 • Warmtepomp
 • Woningisolatie
 • Zonneboiler
 • Vloer
 • Muur
 • Dak
 • Glas

De gemeente Nieuwegein geeft subsidie voor duurzame intiatieven.

Bedrag

 • 50% van de kosten word door de gemeente betaald
 • €100,- en maximaal € 5.000,-

Belangrijkste voorwaarden

 • Het initiatief moet groen of duurzaam zijn
 • Deze subsidie wordt alleen verstrekt aan Nieuwegeinse inwoners, of in Nieuwegein gevestigde maatschappelijke organisaties
 • De activiteit bevordert een duurzame en gezonde leefomgeving van inwoners waarbij de straat, buurt, wijk of stad erop vooruit gaat
 • De activiteit of het project waar de activiteit deel van uitmaakt heeft geen commercieel doel
 • De aanvraag is ingediend en ondertekend door inwoners van Nieuwegein
 • Minimaal één inwoner uit Nieuwegein is/blijft betrokken bij de uitvoering en voortzetting van de activiteit

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.