Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen regenwater Gulpen-Wittem

Voor:
 • Regenpijp afkoppelen van riool
 • Groene daken

De gemeente Gulpen-Wittem biedt een subsidie aan voor het afkoppelen van regenwater. De subsidie bedraagt €9 per m².

Bedrag

 • Bij het vasthouden van het afgekoppelde hemelwater op het private terrein middels een bergingsvoorziening met een bergingseis van minimaal 35 mm per m2 afgekoppeld oppervlak: € 20 per m2 
 • Bij de aanleg van een groen dak: € 20 per m2
 • Bij het afvoeren van het afgekoppelde hemelwater middels een voorziening naar een openbare hemelwatervoorziening (geen riool) of een andere vorm van afkoppelen: € 10 per m2

Belangrijkste voorwaarden

 • Jet hemelwater op het perceel is legaal aangesloten op het riool
 • Het hemelwater moet op eigen terrein infiltreren in de bodem of op een andere manier verwerkt worden en mag geen negatief effect hebben op de omgeving
 • Het hemelwater kan worden afgevoerd naar de openbare ruimte als daar hemelwatervoorzieningen aanwezig zijn waarvan de capaciteit voldoende is;
 • Het dak is aangelegd voor 2003
 • Het dak is minimaal 20 m2 en maximaal 500 m2
 • Je kunt de subsidie maximaal een keer per m2 aanvragen
 • Het water kan schoon worden afgevoerd
 • Eenmaal afgekoppelde oppervlakken mogen niet meer aangekoppeld worden
 • De afkoppeling gaat op de meest efficiënte en milieuvriendelijke wijze
 • De afkoppeling moet binnen zes maanden zijn uitgevoerd
 • Woningen gelegen in het buitengebied die aangesloten zijn op drukriolering of een individuele behandelaar afvalwater (IBA) komen niet in aanmerking voor deze subsidie

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.