Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen regenwater Gulpen-Wittem

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Gulpen-Wittem biedt een subsidie aan voor het afkoppelen van regenwater. De subsidie bedraagt €9 per m².

Voowaarden: 

  • Het af te koppelen oppervlak is momenteel aangesloten op een vuilwaterriool
  • Het af te koppelen oppervlak is minimaal 40 m² (afgemeten in het bovenaanzicht)
  • Woningen gebouwd voor 2003
  • Woningen gelegen in het buitengebied die aangesloten zijn op drukriolering of een individuele behandelaar afvalwater (IBA) komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling

Bedragen: 

  • Bij het afkoppelen van oppervlaktes van 40 tot en met 300 m2 ontvangt u €9 subsidie per m²
  • Bij het afkoppelen van oppervlaktes groten dan 300 m² vergoedt de gemeente maximaal €9 per m² van de werkelijk gemaakte kosten

Voor alle voorwaarden en aanvullende informatie over deze subsidie kunt u de website van de aanbieder raadplegen.