Logo Rijksoverheid

Bepalingsmethode maatwerkadvies

Alle energiebesparingsberekeningen worden gemaakt met een rekenkern op basis van de methode maatwerkadvies (MWA) NTA8800. Deze methode maatwerkadvies is afgeleid van de NTA8800. Met de NTA8800 worden zowel nieuwe als bestaande gebouwen getoetst aan energieprestatie-eisen. De NTA is een bouwfysisch model dat is opgesteld conform de nieuwste Europese normen (CEN-EPB).

Het maatwerkadvies (MWA) NTA8800 is bedoeld om energiegebruiken te voorspellen. Onder leiding van ISSO en TU Delft is onderzoek uitgevoerd om de voorspellingen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de werkelijkheid. 

Het platform Verbeterjehuis doet de volgende toevoegingen op het maatwerkadvies:

  • Invoerparameters die beperkte impact hebben en/of moeilijk door bewoners vastgesteld kunnen worden, worden vooraf ingevuld met onderbouwde standaardwaarden. Hierdoor wordt de methode ook geschikt voor bewoners om zelf aan de slag te gaan.
  • Voor bewonersgedrag hanteert de Verbetercheck (quick scan) van Verbeterjehuis alleen de variabele 'aantal bewoners' en wordt voor het overige uitgegaan van 'standaard bewonersgedrag' (zie onder).

Als partijen verbetersuggesties hebben, dan worden deze in beschouwing genomen, mits onderbouwing op basis van feiten/data of op basis van bouwfysica.