Logo Rijksoverheid

Subsidieregeling afkoppelen gemeente Waalre

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Waalre geeft subsidies voor het afkoppelen van de regenpijp.

Bedrag

  • De subsidie voor het afvoeren van hemelwater naar het hemelwaterriool abedraagt € 5,- per m2
  • De subsidie voor het verwerken van hemelwater op eigen perceel € 10,- per m2
  • Het maximale bedrag is €1.000,-

Belangrijkste voorwaarden

  • Het af te koppelen dakoppervlak is minimaal 20 m2
  • Het gebouw is gebouwd voor 1 januari 2000
  • Door de aanvrager wordt binnen twee weken na afronding van de werkzaamheden een aanvraag tot vaststelling ingediend bij de gemeente
  • De werkzaamheden waar de subsidie betrekking op hebben moeten binnen zes maanden na toekenning van de subsidie zijn gerealiseerd
  • De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor een adequate verwerking van hemelwater, zonder dat er nadelige gevolgen zijn op zijn of omliggende percelen en gebouwen

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.