Logo Rijksoverheid

Subsidie samen verduurzamen (begeleiding en ondersteuning collectieve initiatieven) Gemeente Utrecht

Voor:
 • Energie advies
 • Proces ondersteuning

Wil je samen met andere woningeigenaren je woning (laten) verduurzamen? Als collectief initiatief of groep van woningeigenaren kun je subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning.

Bedragen:

Voor onderstaande onderwerpen kun je subsidie aanvragen:

 • Trajectbegeleiding door een energieadviseur: Maximaal € 140 per deelnemende woningeigenaar, met een maximum van €1400
 • Ondersteuning door energieloket Jouw huis slimmer: Maximaal € 1.850
 • Huur van een ruimte voor bijeenkomsten, in een buurtcentrum van de gemeente Utrecht: Maximaal € 726
 • De kosten voor de productie van communicatiematerialen, advertenties en/of een campagne om het initiatief te promoten: Maximaal € 250 bij 5 tot 30 deelnemers; Maximaal € 3.500 bij meer dan 30 deelnemers

Voorwaarden:

 • Het initiatief moet uit minimaal 5 woningen bestaan
 • Het initiatief moet gericht zijn op isolerende maatregelen, duurzame energieopwekking en/of een duurzamere warmtevoorziening
 • De groep van woningeigenaren moet van plan zijn om isolerende maatregelen uit te voeren, duurzame energieopwekking en/of een duurzamere warmtevoorziening te realiseren
 • Binnen 18 maanden moeten één of meer energiemaatregelen zijn uitgevoerd bij minimaal 5 van de woningen
 • De subsidie kan voor het gehele initiatief worden aangevraagd door een natuurlijke of rechtspersoon, die werkt als trekker en/of contactpersoon van het initiatief
 • De aanvrager wordt niet betaald voor de werkzaamheden
 • Als het initiatief al subsidie ontvangt van de Rijksoverheid, dan kan deze geen gebruik maken van deze subsidie

Kijk voor meer informatie en alle informatie op de website van de aanbieder van deze subsidie.