Logo Rijksoverheid

Subsidie groen dak Katwijk

Voor:
  • Groene daken

In de gemeente Katwijk kunnen bewoners (woningeigenaren en huurders) gebruik maken van de subsidie ‘Groen dak’.

Bedrag

Per m² groen dak kun je € 25,- ontvangen, met een maximum van € 500,- per groen dak.

Belangrijkste voorwaarden

  • De minimaal aangelegde groene oppervlakte is 5 m².
  • Het groene dak moet minstens vijf jaar in goede staat blijven.
  • Het groene dak moet in overeenstemming met de bouwregelgeving zijn en de aanleg en het onderhoud moeten zorgvuldig worden uitgevoerd.
  • Bepaal samen met een specialist of jouw dak geschikt is voor groen en of je een vergunning nodig hebt. Vaak is een vergunning alleen nodig als je een bouwkundige aanpassing aan je dak moet doen om het groen aan te leggen, of als je pand een beschermd monument is.
  • Als je huurder bent, heb je een schriftelijk akkoord van jouw verhuurder nodig.
  • Als een gebouw of dak meerdere eigenaren heeft, kan alleen namens alle eigenaren de aanvraag worden ingediend.
  • De aanvraag voor subsidie moet uiterlijk 3 maanden na de realisatie van het groene dak worden ingediend.
  • De subsidie kan niet worden aangevraagd als je al gebruik maakt van andere financiële bijdragen of subsidies van de gemeente voor de aanleg van een groen dak.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.