Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen regenpijp Venray

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Venray geeft subsidie voor het afkoppelen van jouw regenpijp.

Bedrag

  • Tot 200 m2 dakoppervlak: € 6 per m2
  • Vanaf 200 m2 dakoppervlak: € 3 per m2

Belangrijkste voorwaarden

  • Jouw woning is op het moment van subsidieaanvraag nog aangesloten op het openbaar gemengd riool
  • Je hebt de regenwaterafvoer niet eerder afgekoppeld
  • De subsidie geldt alleen voor dakoppervlakken; terrassen of andere verharding tellen niet mee
  • Voor een subsidieaanvraag moet jij minstens 40 m2 dakoppervlak afkoppelen
  • Na afkoppelen, mag jij de regenpijpen niet meer op het openbaar gemengd riool aankoppelen
  • Na afkoppelen verwerk jij het hemelwater op eigen terrein in de bodem
  • Afkoppelen mag geen negatief effect hebben op de omgeving

Let op: Je dient jouw subsidieaanvraag te doen voordat je de regenpijp afkoppelt

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.