Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen regenpijp Venray

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Venray geeft subsidie voor het afkoppelen van uw regenpijp.

Bedrag:

  • Tot 200 m2 dakoppervlak: € 6 per m2
  • Vanaf 200 m2 dakoppervlak: € 3 per m2

Voorwaarden:

  • Uw woning is op het moment van subsidieaanvraag nog aangesloten op het openbaar gemengd riool
  • U heeft de regenwaterafvoer niet eerder afgekoppeld
  • De subsidie geldt alleen voor dakoppervlakken; terrassen of andere verharding tellen niet mee
  • Voor een subsidieaanvraag moet u minstens 40 m2 dakoppervlak afkoppelen
  • Na afkoppelen, mag u de regenpijpen niet meer op het openbaar gemengd riool aankoppelen
  • Na afkoppelen verwerkt u het hemelwater op eigen terrein in de bodem
  • Afkoppelen mag geen negatief effect hebben op de omgeving

Let op: u dient uw subsidieaanvraag te doen voordat u de regenpijp afkoppelt

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.