Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen regenpijp Echt-Susteren

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Echt-Susteren geeft subsidie als je de regenpijp afkoppelt van het riool.

Bedrag:

  • Bij oppervlakken afgekoppeld verhard oppervlak van 40 m2 t/m 200 m2 waarbij sprake is van eenvoudig afkoppelen, bedraagt de subsidie niet meer dan de werkelijke kosten.
  • Bij oppervlakken afgekoppeld verhard oppervlak van 40 m2 t/m 200 m2 waarbij sprake is van niet eenvoudig afkoppelen, bedraagt de subsidie € 9 per m2 verhard oppervlak (horizontaal gemeten).
  • Bij oppervlakken afgekoppeld verhard oppervlak groter dan 200 m2, bedraagt de subsidie niet meer dan de werkelijke kosten van het afkoppelen. De maximale subsidie kan daarnaast nooit meer zijn dan € 9 per m2 verhard oppervlak (horizontaal gemeten).

Let op: Je mag pas afkoppelen zodra jouw subsidieaanvraag is goedgekeurd. De werkzaamheden moeten vervolgens binnen 3 maanden na subsidieverlening starten en binnen 6 maanden klaar zijn.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.