Logo Rijksoverheid

Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater van verhard oppervlak Vaals

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Vaals geeft subsidie voor het afkoppelen van regenwater van het riool.

Bedrag

  • € 20 per m² afgekoppeld oppervlak bij het vasthouden van het afgekoppelde hemelwater op eigen terrein door middel van een bergingsvoorziening van minimaal 35 mm per m2 afgekoppeld oppervlak
  • € 10 per m² afgekoppeld oppervlak bij het afvoeren van het afgekoppelde hemelwater naar een openbare voorziening (geen gemengd- of vuilwaterriool) of een andere vorm van afkoppelen passende binnen de voorwaarden van de regeling

Belangrijkste voorwaarden

  • Het af te koppelen oppervlak is momenteel aangesloten op een riool
  • Het af te koppelen oppervlak bedraagt minimaal 20 m2
  • De voorgestelde wijze van afkoppeling moet voldoen aan de eisen uit de ‘voorkeurstabel afkoppelen’
  • Nieuwbouw en/of herbouwde woningen na 2003 komen niet in aanmerking
  • Woningen gelegen in het buitengebied die aangesloten zijn op drukriolering of een individuele behandelaar afvalwater (IBA) komen niet in aanmerking

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.