Logo Rijksoverheid

Energiebespaarlening Drenthe

Door een financiële bijdrage van de provincie Drenthe is de Energiebespaarlening met een laag rentetarief beschikbaar voor woningeigenaren en VvE’s in Drenthe. De hoogte van het rentetarief is afhankelijk van het leenbedrag.

Voor:
 • Woningisolatie
 • Zonnepanelen
 • Warmtepomp
 • Zonneboiler
 • Aardgasvrije woning
 • Energieneutrale woning
 • Muur
 • Vloer
 • Dak
 • Glas
 • Ventilatie
 • Lage Temperatuur-verwarming
 • Douche-warmteterugwinning
 • Warmte-teruglevering uit ventilatielucht
 • Asbest verwijderen

De Energiebespaarlening is een regeling, waarbij huiseigenaren tegen een gunstige rente een lening kunnen afsluiten voor energiebesparende maatregelen zoals dak-, vloer- en gevelisolatie, hoogrendementsbeglazing en zonnepanelen. U vindt alle maatregelen die in aanmerking komen voor de lening op www.energiebespaarlening.nl.

Bedrag
U kunt maximaal €65.000 lenen.

Kenmerken van de lening
- U kunt maximaal 75% van de hoofdsom van de Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen. De andere 25% van de hoofdsom moet aan andere energiebesparende maatregelen (zie de maatregelenlijst op de website van de aanbieder) worden besteed
- De hoogte van de rente is afhankelijk van het leenbedrag en begint bij 0,5%

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze lening.