Logo Rijksoverheid

Energiebespaarlening Drenthe

Voor:
 • Woningisolatie
 • Zonnepanelen
 • Warmtepomp
 • Zonneboiler
 • Aardgasvrije woning
 • Energieneutrale woning
 • Gevel
 • Muur
 • Vloer
 • Dak
 • Glas
 • Ventilatie
 • Lage Temperatuur-verwarming
 • Douche-warmteterugwinning
 • Warmte-teruglevering uit ventilatielucht
 • Asbest verwijderen

Door een financiële bijdrage van de provincie Drenthe is de Energiebespaarlening met een laag rentetarief beschikbaar voor woningeigenaren en VvE’s in Drenthe. De hoogte van het rentetarief is afhankelijk van het leenbedrag.

De Energiebespaarlening is een regeling, waarbij huiseigenaren tegen een gunstige rente een lening kunnen afsluiten voor energiebesparende maatregelen zoals dak-, vloer- en gevelisolatie, hoogrendementsbeglazing en zonnepanelen. U vindt alle maatregelen die in aanmerking komen voor de lening op www.energiebespaarlening.nl.

Kenmerken:
- U kunt maximaal 65.000 euro lenen
- U kunt maximaal 75% van de hoofdsom van de Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen. De andere 25% van de hoofdsom moet aan andere energiebesparende maatregelen (zie de maatregelenlijst op de website van de aanbieder) worden besteed
- De hoogte van de rente is afhankelijk van het leenbedrag en begint bij 0,5%

 

De Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is aangewezen als uitvoeringsorganisatie en bemiddelaar van het Nationaal Energiebespaarfonds. Het fonds is gevuld door de Rijksoverheid, de Rabobank en de ASN Bank. Totaal is er € 300 miljoen beschikbaar. Rente en aflossing stromen terug in dit fonds, zodat opnieuw Energiebespaarleningen kunnen worden verstrekt.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze lening.