Logo Rijksoverheid

Waarom duurzaam en aardgasvrij wonen?

De huizen in Nederland gaan van het aardgas af. Niet meteen allemaal tegelijk. Dat zou niet kunnen. Maar stap-voor-stap, wijk-voor-wijk. Waarom eigenlijk?

Een hr-ketel op aardgas bezorgt je een warm huis, maar heeft een groot nadeel. Bij het verbranden van aardgas (en ook olie en kolen) komt het broeikasgas CO2 vrij. En dat zorgt voor klimaatverandering: de aarde warmt op. We kunnen die opwarming nog afremmen, maar daarvoor moet de uitstoot van CO2 snel gaan dalen. Dat kan door minder energie en andere energiebronnen te gebruiken. Voor je huis betekent dat goede isolatie, energiezuinige ventilatie en een duurzaam alternatief voor je hr-ketel op aardgas.

Gevolgen klimaatverandering

Broeikasgassen leiden tot een soort deken over de aarde, waardoor het warmer wordt en het klimaat verandert. Die klimaatverandering maken we op dit moment al mee, het is geen toekomstvoorspelling. De opwarming van de aarde heeft ernstige gevolgen, zoals extreme hitte, droogte, bosbranden, heel veel neerslag en overstromingen. Ook voor Nederland. Dat bedreigt ons mensen, de natuur, en levert veel financiële schade op.

Je huis verduurzamen

Er is wat aan klimaatverandering te doen: de CO2-uitstoot verminderen naar 0 in 2050, wereldwijd en in Nederland. Dat heeft gevolgen voor alles in ons dagelijks leven: hoe je reist, wat je eet, en welke spullen je koopt en hoeveel. En ook voor hoe je je huis isoleert, ventileert en verwarmt.

Duurzame energie én besparen

We blijven natuurlijk energie nodig hebben, maar het aardgas en andere fossiele energie zoals olie en kolen gaan er stap voor stap uit. Daarvoor in de plaats komt energie uit duurzame bronnen zonder (of met weinig) CO2-uitstoot, zoals windmolens, zonnepanelen, waterkracht, groen gas, aardwarmte of restwarmte van de industrie. Het uiteindelijke doel is dat 100 procent van onze energie duurzaam is.

De duurzaamste energie is de energie die je niet gebruikt. Daarom begint aardgasvrij wonen met besparen: betere isolatie en energiezuinige ventilatie. Bijkomend voordeel is dat je een goed geïsoleerde woning kunt verwarmen met verwarmingswater met een lagere temperatuur. Dan kunnen duurzame oplossingen als elektrische warmtepompen en warmtenetten op een energiezuinige manier hun werk doen.

Het klimaat en andere voordelen

Het gaat bij het verduurzamen van woningen niet alleen om het klimaat. Een energiezuinig huis heeft lagere energiekosten. En doordat je weinig energie verbruikt, heb je minder last als de energieprijs stijgt. Een goed geïsoleerde en geventileerde woning is bovendien prettig om in te wonen en heeft voldoende frisse, gezonde lucht.

Voor iedere wijk een plan

Je gemeente heeft een belangrijke rol in de keuze wanneer er voor een wijk een duurzame verwarmingsoplossing komt, en welke dan. Elke gemeente maakt hiervoor uiterlijk eind 2021 een plan, een transitievisie warmte. In dit plan staat welke wijk wanneer aan de beurt is. Voor de wijken die voor eind 2030 aan de beurt zijn, geeft de gemeente ook aan welke duurzame alternatieven voor aardgas in die wijk kansrijk zijn. Is dat een warmtenet? Zo ja, met welke energiebron? Of wordt de wijk ‘all electric’ met warmtepompen? Voor wijken die na 2030 aan de beurt zijn, wordt later pas duidelijk wat de invulling van het alternatief voor aardgas wordt.

Nu beginnen

Je kunt wel al een start maken met het verduurzamen van je huis, ook al is jouw wijk nog niet aan de beurt in de wijkaanpak. Dat heeft voordelen. De eerste stap is zorgen voor goede isolatie. Betere isolatie levert je naast klimaatwinst ook andere voordelen op, zoals een comfortabeler huis en een lager energieverbruik. Nu beginnen betekent ook dat je meer tijd hebt om de werkzaamheden te plannen. Combineer zoveel mogelijk met verbouwplannen en onderhoud aan je woning om de kosten te verlagen.

Aan de slag? Maak een verbeterplan

Ga naar de Verbetercheck voor hoe je kunt beginnen en wat het kost, hoeveel subsidie je krijgt en wat het oplevert.

Duurzame alternatieven voor een hr-ketel

In plaats van de hr-ketel op aardgas zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Een volledig elektrische warmtepomp.
  • Een hybride warmtepomp: een kleine elektrische warmtepomp samen met een hr-ketel. Dit is een tussenstap. Gedurende de levensduur (15 jaar) verbeter je je huis naar ‘klaar voor aardgasvrij’.
  • Een warmtenet in de wijk (stadsverwarming) waar je woning op is aangesloten, met warmte uit bijvoorbeeld aardwarmte, biomassacentrale of restwarmte van een afvalverbrander. Ook een gezamenlijke warmtepomp (op de buitenlucht of oppervlaktewater) is een mogelijkheid als bron van een warmtenet.
  • Elektrische infraroodpanelen (als je woning echt goede isolatie heeft).
  • Een pellet cv-ketel of biomassaketel op korrels of snippers van resthout (maar door de schadelijke houtrook is deze optie meer geschikt voor het buitengebied dan voor woonwijken).

Welke hulp is er?

Het verduurzamen van je huis heeft voordelen, bijvoorbeeld lagere energiekosten. Maar het kost geld en moeite om zaken uit te zoeken. Deze website Verbeterjehuis.nl biedt aan huiseigenaren hulp bij verduurzamen. Wat vind je hier?

  • Korte beschrijvingen van de verbeteropties. Wat is het en wat komt erbij kijken? Met tips waar je op moet letten.

  • Een handige Verbetercheck om te ontdekken hoe je kan beginnen en wat voor jouw huis de kosten, besparingen en subsidies zijn.

  • Informatie over allerlei subsidies op isolatie, warmtepompen, zonneboilers en btw-teruggave op aanschaf zonnepanelen.

  • Informatie over gunstige leningen voor de kosten van verduurzaming, met rekenvoorbeelden.

  • Informatie over een extra hypotheek voor de kosten van verduurzaming.

Nu beginnen met verduurzamen?

Ga naar de Verbetercheck en ontdek hoe je kunt beginnen en wat het kost, hoeveel subsidie je krijgt en wat het oplevert.