Logo Rijksoverheid

Berekening kosten en baten

Voor het bepalen van de kosten en baten wordt gebruik gemaakt van de onderstaande onderbouwingen.

Energieprijzen

Binnen het platform Verbeterjehuis wordt met de volgende energieprijzen gerekend:

  • € 1,20 per m3 aardgas
  • € 0,22 per kWh elektriciteit

Zie voor een verantwoording van de energieprijzen de website van Milieu Centraal.

Kostenkentallen

Voor het bepalen van de kosten van verduurzamingsmaatregelen maken wij gebruik van kostenkentallen. Deze kentallen geven een indicatie van de kosten voor het nasemen van energiebesparende maatregelen in de bestaande woningbouw. Deze kostenkentallen worden regelmatig geactualiseerd en geïndexeerd.

Meer informatie over de kostenkentallen, zoals over de opbouw en het doel ervan, is te vinden op rvo.nl | investeringskosten-energiebesparende-maatregelen.

De kostenkentallen zelf zijn in te zien via digipesis.com

Bij de volgende maatregelen in Verbeterjehuis wordt afgeweken van de RVO kostenkentallen:

  • Spouwmuurisolatie: 25 euro per m2 in plaats van 30 euro per m2
  • Hybride warmtepomp: 6.000 euro in plaats van 8.918 euro
  • Zonnepanelen: 247 euro per m2, uitgaande van monokristallijn panelen van 1,7 m2 met 370 Wp, btw-teruggave reeds verrekend; in plaats van multikristallijn panelen van 182 per m2

Landelijke subsidies

In het platform Verbeterjehuis wordt rekening gehouden met de subsidies die de eigenaar kan krijgen voor woningverduurzaming. In de Verbetercheck (quick scan) wordt er afhankelijk van de gekozen maatregelen en de oppervlaktes van bouwdelen een indicatie gegeven van de te ontvangen subsidie. Het betreft een indicatie omdat het aantal vierkante meters dat werkelijk geïsoleerd wordt nog niet met 100% zekerheid vast te stellen.

Wat betreft de subsidies vanuit de Rijksoverheid gaat het dan om de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). De bijbehorende subsidiebedragen en voorwaarden vindt u op de RVO-website over de ISDE voor woningeigenaren.

Het platform Verbeterjehuis geeft mogelijke subsidies voor gemengde VvE’s en verhuurders vanuit de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) en de RVV Verduurzaming niet weer, omdat deze voor de meeste woningeigenaren niet van toepassing zijn.

Het platform Verbeterjehuis geeft het terugvragen van de btw van de investering in zonnepanelen niet apart weer. In plaats daarvan wordt de btw-teruggave in de resultaten al meegenomen. We presenteren dus een prijs voor zonnepanelen inclusief verrekening van de btw-teruggave. De reden is dat vrijwel iedereen de btw terug vraagt. Voor meer informatie hierover kijk op milieucentraal.nl/btw-op-zonnepanelen-terugvragen.

Gemeentelijke en provinciale subsidies

In het onderdeel Energiesubsidiewijzer staan per gemeente alle verduurzamingssubsidies waar een inwoner van die gemeente voor in aanmerking zou kunnen komen: landelijk, provinciaal en gemeentelijk. Milieu Centraal beheert deze data. Gemeenten en provincies kunnen op eigen initiatief nieuwe regelingen aanmelden of wijzigingen doorgeven. Daarnaast checkt Milieu Centraal 2 keer per jaar of er wijzigingen zijn, door de websites van gemeenten te bestuderen.