Over Verbeterjehuis.nl

Verbeterjehuis.nl geeft je inzicht in de opbrengsten en kosten van verschillende energiebesparende maatregelen in of aan jouw woning. Zo bereid je je voor op een toekomst zonder aardgas.

Hoe werkt Verbeterjehuis.nl?
Je vult een paar eenvoudige vragen over je woning (zoals het woningtype en het bouwjaar) in. Op basis van deze gegevens geeft Verbeterjehuis aan welke energiebesparende maatregelen jij nog kunt treffen voor een energiezuinige en aardgasvrije woning. Verbeterjehuis berekent voor jou de kosten en besparingen van je verbeteringen. Hoe deze indicatie van kosten en besparingen tot stand is gekomen, lees je in de Toelichting berekeningen (opent in een nieuw venster).

Vragen?
Heb je nog vragen over Verbeterjehuis.nl? Neem dan contact op via verbeterjehuis@milieucentraal.nl. Wil je meer weten over energiebesparende maatregelen? Raadpleeg dan de site van Milieu Centraal, via www.milieucentraal.nl

Verbeterjehuis.nl is ontwikkeld door de onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.