Logo Rijksoverheid

Over Verbeterjehuis.nl

Energie besparen en je huis verduurzamen is goed te doen, als je weet waar je op moet letten. Daar helpt Verbeterjehuis.nl je bij, met advies voor jouw situatie.

Goede isolatie en ventilatie is de basis voor een energiezuinige, duurzame, gezonde en comfortabele woning. Met zonnepanelen, een (hybride) warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet, een zonneboiler en een douche met warmteterugwinning zet je de volgende stappen.

Verbeterjehuis.nl biedt per energiemaatregel oriënterende informatie en helpt je met een verbetercheck om snel en gemakkelijk te zien welke energiemaatregelen passen bij jouw situatie, wat ze opbrengen en wat de maatregelen kosten. Met de Energiesubsidiewijzer ontdek je of je subsidie kunt krijgen voor energiebesparende aanpassingen in je huis.

 

Klimaatakkoord

Verbeterjehuis.nl komt voort uit afspraken uit het Klimaatakkoord, wat in juni 2019 werd gepresenteerd. Het Klimaatakkoord bestaat uit maatregelen en afspraken met als doel om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met de helft te verminderen in 2030 (ten opzichte van 1990).

Eén van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat het er voor huiseigenaren één overzichtelijke plek moet zijn waar zij advies kunnen krijgen over energiebesparende maatregelen en de besparing, kosten, financiering en uitvoering van die maatregelen. Daaruit is Verbeterjehuis.nl ontstaan.

Door informatie en advies over energiebesparende maatregelen in huis op één plek samen te brengen, moet het voor huizeneigenaren makkelijker worden duurzame stappen in huis te zetten. Eén van de doelen uit het Klimaatakkoord is dat in 2030 1,5 miljoen bestaande woningen zijn verduurzaamd.

Hoe werkt Verbeterjehuis.nl?

Je vult een paar eenvoudige vragen over je woning (zoals het woningtype en het bouwjaar) in. Op basis van deze gegevens geeft Verbeterjehuis aan welke energiebesparende maatregelen jij nog kunt treffen voor een energiezuinige en aardgasvrije woning. Verbeterjehuis berekent voor jou de kosten en besparingen van je verbeteringen. Hoe deze indicatie van kosten en besparingen tot stand is gekomen, lees je in de Toelichting berekeningen (opent in een nieuw venster).

Vragen?

Heb je nog vragen over Verbeterjehuis.nl? Neem dan contact op via verbeterjehuis@milieucentraal.nl. Wil je meer weten over energiebesparende maatregelen? Raadpleeg dan de site van Milieu Centraal, via www.milieucentraal.nl

Toegankelijkheid
Deze site voldoet nog niet aan alle overheidseisen voor toegankelijkheid. Hieraan wordt gewerkt.

Verbeterjehuis.nl is ontwikkeld door de onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.