Logo Rijksoverheid

Voor subsidies om je dak of tuin te vergroenen: check Groene subsidiewijzer

Misschien heeft jouw gemeente ook subsidies om je dak of tuin te vergroenen. Die subsidies staan niet in de Energiesubsidiewijzer maar in de Groene subsidiewijzer.

Voor:
 • Asbest verwijderen
 • Regenwatertuin
 • Geveltuin
 • Regenpijp afkoppelen van riool
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Groene daken

Check op de groene subsidiewijzer of jouw gemeente ook subsidies heeft voor:

 • Groene daken
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Regenpijp afkoppelen van riool / regenton
 • Geveltuin
 • Regenwatertuin
 • Asbest verwijderen