Logo Rijksoverheid

Subsidieregeling duurzame initiatieven Goirle

Voor:
 • Woningisolatie
 • Zonnepanelen
 • Zonneboiler
 • Aardgasvrije woning
 • Energieneutrale woning
 • Groene daken
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Regenpijp afkoppelen van riool
 • Geveltuin
 • Regenwatertuin

Als inwoner of organisatie in de gemeente Goirle kunt u subsidie aanvragen voor een duurzaam initiatief. De Subsidieregeling duurzame initiatieven is bedoeld voor duurzame initiatieven waar een grotere groep inwoners in de gemeente Goirle profijt van heeft. Deze regeling is dus niet voor duurzame maatregelen die alleen in de eigen woning genomen worden.

Bedrag

Variabel.

Belangrijkste voorwaarden

 1. Een voorwaarde om voor de subsidie in aanmerking te komen, is dat het initiatief openbaar is. Hiermee bedoelen we dat een grotere groep inwoners in de gemeente Goirle er ook profijt van heeft. Je idee maakt anderen bewust van duurzaamheid en is voor hen bovendien een aansporing ook duurzaam te handelen.
 2. Het moet gaan om initiatieven die aansluiten bij de thema’s uit het milieubeleidsplan Duurzaam
  Goirle, te weten:
  • Energie;
  • Klimaat;
  • Biodiversiteit;
  • Afval;
  • Natuur en milieueducatie.
 3. De activiteiten moeten zich richten op:
  • de gehele achterban en/of een breed publiek (open staan voor alle inwoners van de
  gemeente Goirle);
  • of een schoolactiviteit (met betrokkenheid van één of meerdere scholen);
  • of een wijkactiviteit.

Kijk voor alle voorwaarden en informatie op de website van de aanbieder van deze subsidie.