Logo Rijksoverheid

Subsidie voor klimaatbestendige maatregelen - Waterschap Aa en Maas

Voor:
  • Groene daken
  • Tegels uit tuin verwijderen
  • Regenpijp afkoppelen van riool

We hebben allemaal met de verandering van het klimaat te maken. Het regent tegenwoordig vaker en heviger maar in bebouwd gebied komen extreme hitte en droogte ook vaker voor. Samen met gemeenten nemen we al diverse maatregelen om met klimaatverandering om te gaan. Waterschap Aa en Maas roept juist ook inwoners, verenigingen, scholen en bedrijven in dorpen en steden op om gezamenlijk aanpassingen te doen die de leefomgeving klimaatbestendig maken en verbeteren. Om dit te stimuleren, verstrekken wij vanaf 1 maart 2016 subsidie aan samenwerkende initiatiefnemers.

Wat zijn ‘maatregelen om de leefomgeving klimaatbestendig in te richten’?

Maatregelen om de leefomgeving klimaatbestendig in te richten, zijn werkzaamheden die je doet in je eigen leefomgeving en deze zo in te richten dat het de gevolgen van klimaatverandering enigszins tegen gaat. Gevolgen van klimaatverandering zijn onder andere wateroverlast, maar ook droogte en hittestress. Om initiatiefnemers veel vrijheid te bieden is er niet gekozen voor strakke kaders en eisen. Wij willen mensen zelf creatief aan de slag laten gaan met hun eigen leefomgeving. De enige harde eis die gesteld is, is dat er een verbetering optreedt binnen de groen- en waterstructuur binnen bebouwd gebied. En dat er meerdere partijen betrokken zijn bij, en meebetalen aan, een project.

Voorbeelden van mogelijke projecten zijn:

  • groene daken 
  • voor de tuin: tegels eruit en planten erin of waterdoorlatende verharding i.p.v. reguliere tegels.

Bedrag:

De maximale subsidie per project is 30% van de projectkosten, met een maximum bijdrage van € 5.000,-. U krijgt de subsidie als voorschot op de oplevering van uw project, op vertoon van offertes of een deugdelijke kostenraming.

Belangrijkste voorwaarden:

  • Het project vindt plaats in bebouwd gebied, dus een dorpskern of stad.
  • De maatregel(en) moet(en) een blijvende verbetering zijn voor de water- en groenstructuur.
  • Het eindresultaat mag niet alleen voor uzelf zijn. Samenwerken met buren of andere organisaties is dus verplicht!

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.