Logo Rijksoverheid

Subsidie regenwatertuin Castricum

Voor:
  • Groene daken
  • Tegels uit tuin verwijderen
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Castricum verstrekt een subsidie voor het inrichten van een regenwatertuin. U ontvangt 50% van de kosten met een maximum van € 500.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie is het verplicht dat minimaal 21 mm regenwater dat op het verharde deel inclusief dak van het perceel valt kan worden vastgehouden en/of geïnfiltreerd in de bodem.

U kunt subsidie aanvragen voor kosten die u maakt voor:

  • het vervangen van tegels/verharding door vaste planten (die veel water vasthouden)
  • de aanleg van infiltratiekratten of andere berging rechtstreeks aangesloten op de regenwaterpijp, waarbij regenwatertonnen niet in aanmerking komen
  • het vervangen van niet doorlatende tegels door waterdoorlatende of waterpasserende verharding
  • sedumdaken (groen dak) indien het dak gekoppeld is aan een grindkoffer of infiltratiekrat
  • aanvullende manieren van waterberging

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.