Logo Rijksoverheid

Subsidie regenwateropvang Waterschap Rivierenland

Voor:
  • Groene daken
  • Tegels uit tuin verwijderen
  • Regenpijp afkoppelen van riool

Waterschap Rivierenland heeft subsidie voor inwoners die samen werken aan het klimaatbestendig maken van tuin, huis of straat. Denk daarbij aan groene daken of het vervangen van tegels door gras en planten. Samenwerken kan met buren, vrienden, familie of wijkvereniging binnen het waterschapsgebied.

Voorwaarden:

  • U woont in het waterschap Rivierenland
  • De werkzaamheden zijn nog niet begonnen
  • U vraagt de subsidie samen met minimaal één buur, vriend, familielid of wijkvereniging aan
  • De aanvraag voor de subsidie is minimaal €1.000 aan subsidiabele kosten 
  • De maatregel is ter verbetering van bestaande situatie, nieuwbouw is hiervoor uitgesloten

Bedrag:

  • U ontvangt 35% van de subsidiabele kosten met een maximum van €15.000