Logo Rijksoverheid

Subsidie regenwater opvangen Geldrop-Mierlo

Voor:
 • Regenpijp afkoppelen van riool
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Groene daken

In de gemeente Geldrop-Mierlo kun je subsidie aanvragen voor het opvangen van regenwater, door het aanleggen van een groen dak, het afkoppelen van de regenpijp of het vergroenen van de tuin.

Bedrag

 • Voor een groen dak ontvang je € 20,- per m2 groen dak met een maximum van € 5.000,-
 • Voor het afkoppelen en op eigen terrein vasthouden en verwerken van hemelwater ontvang je € 8,- per afgekoppelde m2 met een maximum van € 2.000,-
 • Voor het weghalen van erfverharding en het vervolgens vergroenen ontvang je € 4,- per m2 met een maximum van € 500,-

In 2022 bestaat de subsidiepot uit € 50.000.

Belangrijkste voorwaarden

Alle aanvragen moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • Je hebt nog niet eerder bij de gemeente subsidie aangevraagd voor waar je nu subsidie voor aanvraagt.
 • De subsidie is aangevraagd voordat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
 • Je laat daar waar je subsidie voor krijgt minimaal 10 jaar in stand.
 • Je zorgt ervoor dat jouw omgeving geen last heeft van het afkoppelen.

Aanvullende voorwaarden groen dak

 • Het gebouw waarop je het groene dak legt is minimaal 2 jaar oud.
 • Het dak waarop je het groene dak legt is aangesloten op het openbare riool.
 • Het dak waarop je het groene dak legt is sterk genoeg om de extra belasting van het groene dak aan te kunnen.
 • Het groene dak heeft een waterbergend vermogen van minimaal 15L/m2.
 • Het groene dak is opgebouwd uit een wortelwerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag.

Aanvullende voorwaarden afkoppelen, vasthouden en verwerken van hemelwater

 • Het dak dat of de verharding die je afkoppelt is minimaal 10 m2.
 • Het gebouw waarvan je het dak afkoppelt of de verharding die je afkoppelt is minimaal 2 jaar oud.
 • Het dak dat of de verharding die je afkoppelt is aangesloten op het openbare rioolstelsel.
 • Het hemelwater dat je afkoppelt wordt op eigen terrein verwerkt. Dit betekent dat er geen hemelwater bij je buren of in het openbaar gebied terecht mag komen.

Aanvullende voorwaarden vergroenen tuin

 • Je haalt minimaal 10 m2 erfverharding weg en vergroent daar.
 • De erfverharding die weggehaald wordt ligt er al minimaal 2 jaar.
 • Daar waar je erfverharding weghaalt worden bomen, planten of gras geplant.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.