Logo Rijksoverheid

Subsidie regenpijp afkoppelen Apeldoorn

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

Afkoppelen betekent dat het regenwater van je dak niet langer direct in het riool verdwijnt. We voorkomen hiermee dat het riool overstroomt en hergebruiken het schone regenwater. Gemeente Apeldoorn wil haar inwoners stimuleren om de regenpijp bij de woning af te koppelen van het riool en stelt daarom een subsidie beschikbaar.

Bedrag
De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van de manier waarop je gaat afkoppelen en de grootte van jouw dakoppervlak.

  • Vang je het regenwater boven de grond op? Dan is de subsidie maximaal € 6 per m2 dak. Dit geldt ook als je het water laat lopen naar:
  • een straat die is afgekoppeld
  • een sloot, greppel, vijver of beek
  • Vang je het regenwater op onder de grond? Dan is de subsidie maximaal € 12 per m2 dak.

Voor daken groter dan 250 m2 gelden andere voorwaarden 

Belangrijkste voorwaarden

  • Het pand is voor 2012 gebouwd en staat in een gebied met gemengd rioolstelsel (de witte gebieden op de kaart te zien op de site van de aanbieder);
  • De regenpijpen zijn nu nog aangesloten op het riool;
  • Het dakoppervlak dat je gaat afkoppelen is minimaal 30 m2;

Let op! Vraag de subsidie aan voordat je begint met het afkoppelen.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.