Logo Rijksoverheid

Subsidie regenpijp afkoppelen Apeldoorn

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

Afkoppelen betekent dat het regenwater van je dak niet langer direct in het riool verdwijnt. We voorkomen hiermee dat het riool overstroomt en hergebruiken het schone regenwater. Gemeente Apeldoorn wil haar inwoners stimuleren om de regenpijp bij de woning af te koppelen van het riool en stelt daarom een subsidie beschikbaar.

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van de manier waarop u gaat afkoppelen en de grootte van uw  dakoppervlak.

  • Vangt u het regenwater boven de grond op? Dan is de subsidie maximaal € 6 per m2 dak. Dit geldt ook als u het water laat lopen naar:
  • een straat die is afgekoppeld
  • een sloot, greppel, vijver of beek
  • Vangt u het regenwater op onder de grond? Dan is de subsidie maximaal € 12 per m2 dak.

Voor daken groter dan 250 m2 gelden andere voorwaarden 

Belangrijke voorwaarden

  • U bent eigenaar van het pand;
  • Het pand is voor 2012 gebouwd en staat in een gebied met gemengd rioolstelsel (de witte gebieden op de kaart);
  • De regenpijpen zijn nu nog aangesloten op het riool;
  • Het dakoppervlak dat u gaat afkoppelen is minimaal 30 m2;
  • U zorgt voor een goede wateropvang, bovengronds of ondergronds.

Let op! Vraag de subsidie aan voordat je begint met het afkoppelen.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.