Logo Rijksoverheid

Subsidie onderzoek/advies energiemaatregelen 's-Hertogenbosch

De gemeente ’s-Hertogenbosch ondersteunt woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) bij projecten op het gebied van energiebesparing en duurzame energie.

Voor:
  • Energie advies
  • Proces ondersteuning

Je kunt subsidie aanvragen voor onderzoek naar, advies over of andere voorbereidingsactiviteiten voor het treffen van energiemaatregelen voor uw woning of gebouw.

Bedrag

  • Woningeigenaren: 75% van de totale kosten van een onderzoek of advies, met een maximum van € 2.000 per aanvrager
  • Verenigingen van Eigenaren (met minimaal 8 eenheden): 75% van de kosten met een maximum van € 10.000 per VvE

Belangrijkste voorwaarden

  • Deze activiteit moet gericht zijn op maatregelen die niet reeds wettelijk verplicht zijn
  • De intentie van het uitvoeren van de activiteit is om daadwerkelijk energiebesparende of duurzame energie opwekkende maatregelen te nemen
  • Een aanvrager kan slechts éénmaal voor subsidie in aanmerking komen binnen deze regeling

Let op: De complete aanvraag voor deze subsidie moet voor het begin van het onderzoek of advies zijn ingediend

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.