Logo Rijksoverheid

Subsidie meerjaren duurzaam onderhoudsplan Den Haag

Voor:
  • Woningisolatie
  • Muur
  • Vloer
  • Dak
  • Glas
  • Proces ondersteuning

Kleine VvE's met minder dan 10 appartementen kunnen subsidie krijgen voor het maken van een meerjaren duurzaam onderhoudsplan (MDOP).

Een MDOP is een meerjaren onderhoudsplan waar het onderhoud van het gebouw in een planning voor 15 jaar is opgenomen. Ook staat erin welke verbeteringen aan het gebouw mogelijk zijn om het energiezuiniger, gezonder en comfortabeler te maken.

De VvE-balie van de gemeente Den Haag ondersteunt de VvE stap voor stap in het proces van de 1e bespreking tot de besluitvorming.

Bedrag

Een VvE kan een subsidie van € 700 krijgen.

Belangrijkste voorwaarden

  • De VvE heeft minder dan 10 appartementen
  • Om de kwaliteit van een MDOP te waarborgen, is er een aantal voorwaarden waaraan het bedrijf dat het MDOP opstelt voor de VvE moet voldoen. Er is een lijst van bedrijven die aan deze voorwaarden voldoen. Wanneer je een MDOP wilt laten opstellen kun je deze lijst bij de gemeente opvragen.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.