Logo Rijksoverheid

Subsidie maatregelen Heerenveen

Voor:
 • Regenpijp afkoppelen van riool
 • Regenwatertuin
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Groene daken
 • Geveltuin

De gemeente Heerenveen geeft subsidie voor verschillende maatregelen.

Groen dak

Bedrag

De subsidie voor een waterbergend vermogen van 25 tot 50 liter/per m2 bedraagt 25 euro per m2. De subsidie voor een waterbergend vermogen van meer dan 50 liter/per m2 bedraagt 35 euro per m2. Je kunt maximaal 50% – tot 10.000 euro – van je gemaakte kosten vergoed krijgen.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je bent eigenaar van een bestaand gebouw in de gemeente Heerenveen, of hebt als huurder een schriftelijke toestemming van de eigenaar om een groen dak te mogen aanleggen.
 • Het aan te leggen groen dak is minimaal 10 m2, gemeten in het platte vlak.
 • Zorg ervoor dat je dak stevig genoeg is. Je bent daar zelf verantwoordelijk voor.

Groene wand met infiltratiesysteem

Bedrag

De subsidie voor een groene wand met infiltratiesysteem bedraagt € 30,- per m2. Met een subsidie van Groener (be)loont kun je maximaal 50% van je gemaakte kosten vergoed krijgen. De maximale bijdrage vanuit Gemeente Heerenveen is 10.000 euro.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je bent eigenaar van een bestaand gebouw in de gemeente Heerenveen, of hebt als huurder een schriftelijke toestemming van de eigenaar om een groene gevel te mogen aanleggen.
 • Je laat een groene wand plaatsen langs bestaande gevel inclusief infiltratiesysteem.
 • De wand heeft een minimale oppervlakte van 10m2 in het verticale vlak.

Regenwatergebruikinstallatie

Bedrag

Met een subsidie van Gemeente Heerenveen kun je maximaal 50% van je gemaakte kosten vergoed krijgen. De maximale bijdrage vanuit Groener (be)loont is 2.500 euro.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je bent eigenaar van een bestaand gebouw in de gemeente Heerenveen, of hebt als huurder een schriftelijke toestemming van de eigenaar om een regenwaterinstallatie te mogen aanleggen.
 • De installatie mag niet aangesloten worden op de drinkwaterleidingen en alleen worden gebruikt voor het doorspoelen van toiletten en de wasmachine.

Verharding vervangen door groen of waterdoorlatende verharding

Bedrag

Je kunt maximaal 50% van de kosten vergoed krijgen, tot 750 euro. Wanneer je verharding vervangt door waterdoorlatende verharding of beplanting, krijg je tot 15 euro per m2 vergoed. Kies je voor beplanting die bijdraagt aan de biodiversiteit? Zoals de lijsterbes die voor 32 inheemse vogelsoorten op het menu staat? Of bloemen voor insecten? Dan krijg je nog 5 euro per m2 extra.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je bent eigenaar (natuurlijke persoon) van het perceel of hebt als huurder een schriftelijke toestemming van de eigenaar om het oppervlak te mogen wijzigen.
 • Het gedeelte van het perceel dat je verandert is nu betegeld of op andere wijze verhard.
 • Als je kiest voor beplanting die bijdraagt aan biodiversiteit dien je dit aan te kunnen tonen door middel van het aanleveren
  van een beplantingslijst, waaruit blijkt dat de gekozen beplantingen hier van nature thuishoren (inheems zijn) en/of planten
  die insectvriendelijk zijn (stampers en meeldraden zijn bereikbaar voor insecten) en/of vogelvriendelijke, besdragende
  struiken.
 • De aan te brengen halfverharding/vergroening is minimaal 6 m2.

Afkoppelen regenpijp

Bedrag

Gemeente Heereveen stelt maximaal 500 euro beschikbaar voor het afkoppelen van de regenpijp van het gemengd rioolstelsel. Dit betekent maximaal 5 euro per m2 tot 50% van de subsidiabele kosten. Voor de combinatie met de maatregel regenwateropvang of infiltratiemodule kun je nog eens 300 euro vergoed krijgen.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je bent eigenaar van een bestaand gebouw in de gemeente Heerenveen, of hebt als huurder een schriftelijke toestemming van de eigenaar om dakoppervlak te mogen afkoppelen.
 • Er moet sprake zijn van afkoppelen van dakwater van een gemengd rioolsysteem.
 • Het af te koppelen (deel van het) dakoppervlak bedraagt minimaal 10 m2.
 • De hoeveelheid af te koppelen oppervlak wordt in het horizontale vlak gemeten/bepaald.

Aansluiten regenton, regenwater opvang- of infiltratiemodule

Bedrag

Voor de regenton, -schutting of -zuil is maximaal 150 euro beschikbaar. En voor de infiltratiemodules (kratten of grindkoffers) is dit maximaal 300 euro. In beide gevallen tot 50% van de subsidiabele kosten.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je woont in de gemeente Heerenveen.
 • Je bent eigenaar van het bestaande gebouw in de gemeente Heerenveen, of hebt als huurder een schriftelijke
  toestemming van de eigenaar voor het aansluiten van de regenton, regenwateropvang- of infiltratiemodule.
 • Je koopt maximaal 3 regentonnen of opvang- of infiltratiemodules voor je huishouden en zorgt ervoor dat je een factuur ontvangt.
 • Je sluit de modules aan volgens voorschriften.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.