Logo Rijksoverheid

Subsidie levensloopbestendig wonen Voerendaal

Voor:
 • Woningisolatie
 • Gevel
 • Vloer
 • Muur
 • Dak
 • Glas

Bent u 55 jaar of ouder en wilt u uw woning levensloopbestendig maken? De gemeente Voerendaal geeft hiervoor een subsidie van maximaal € 9.000, afhankelijk van de maatregelen die u treft.

Enkele voorwaarden:

 • De aanvrager is minimaal 55 jaar op het moment van de aanvraag
 • De aanvrager (mede-)eigenaar van een woning in de gemeente Voerendaal
 • De aanvrager maakt zijn woning levensloopbestendig en de daarmee verband houdende werkzaamheden zijn binnen 10 maanden na subsidievaststelling afgerond en gemeld bij het college
 • De (ver)bouw en aan te brengen voorzieningen mogen niet in strijd zijn met het bestemmingsplan, Bouwbesluit en overige eisen uit de wet/uitvoeringsregelingen
 • De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door een professionele aannemer

Let op: als u geen omgevingsvergunning nodig heeft voor de werkzaamheden moet de aanvraag om subsidie uiterlijk 14 weken voor aanvang van de werkzaamheden worden ingediend

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.