Logo Rijksoverheid

Subsidie levensloopbestendig wonen Voerendaal

Ben je 18 jaar of ouder en wil je jouw woning levensloopbestendig maken? Dan kun je subsidie krijgen van de gemeente Voerendaal.

Voor:
  • Woningisolatie
  • Vloer
  • Muur
  • Dak
  • Glas

Bedrag

Afhankelijk van de maatregelen die je treft, kun je tot maximaal € 9.000 subsidie krijgen.

Belangrijkste voorwaarden:

  • De aanvrager is minimaal 18 jaar op het moment van de aanvraag
  • De aanvrager (mede-)eigenaar van een woning in de gemeente Voerendaal
  • De aanvrager maakt zijn woning levensloopbestendig en de daarmee verband houdende werkzaamheden zijn binnen 10 maanden na subsidievaststelling afgerond en gemeld bij het college
  • De (ver)bouw en aan te brengen voorzieningen mogen niet in strijd zijn met het bestemmingsplan, Bouwbesluit en overige eisen uit de wet/uitvoeringsregelingen
  • De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door een professionele aannemer

Let op: als je geen omgevingsvergunning nodig hebt voor de werkzaamheden, moet de aanvraag om subsidie uiterlijk 18 weken voor aanvang van de werkzaamheden worden ingediend.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.