Logo Rijksoverheid

Subsidie klimaatbestendige maatregelen Boxtel

Voor:
 • Groene daken
 • Regenpijp afkoppelen van riool
 • Regenwatertuin

Bij de gemeente Boxtel kun je voor verschillende klimaatbestendige maatregelen subsidie aanvragen, zoals het aanvragen van een regenton en het aanleggen van een groen dak.

Bedrag

 • €15,- per m2 aangelegd groen dak.
 • €3,- per m2 afgekoppeld dakoppervlak in combinatie met het aansluiten van een regenton.
 • €7,50 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak (dak of bestrating)  in combinatie met het realiseren van een wadi.
 • €10,- per m2 afgekoppeld verhard oppervlak (dak of bestrating) in combinatie met het realiseren van infiltratiekratten.

Belangrijkste voorwaarden

 • De subsidie vraag je aan voordat je met de werkzaamheden begint. Het kan niet eerder dan een half jaar van te voren.
 • Het project vindt plaats in bebouwd gebied, zoals een dorpskern of stad. Op deze kaart (opent in nieuw venster) zie je wat er onder bebouwd gebied valt.
 • De maatregelen zorgen voor een langdurige verbetering.
 • Je hebt niet eerder subsidie ontvangen voor het project.
 • Nieuwbouwwoningen van na 2008 moeten bij de bouw direct afkoppelen. Je krijgt hiervoor geen subsidie. Wel kun je kiezen voor een groen dak.
 • Een groen dak heeft een waterbergend vermogen van minimaal 30 liter per m2.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.