Logo Rijksoverheid

Subsidie klimaatbestendige maatregelen Bodegraven-Reeuwijk

Voor:
  • Groene daken
  • Tegels uit tuin verwijderen
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk geeft subsidie voor verschillende klimaatbestendige maatregelen.

Bedrag
Met deze subsidie ontvangt u maximaal 500 euro van de gemeente om klimaatadaptieve maatregelen op uw dak en rond uw huis te financieren.

Belangrijkste voorwaarden

  • U kunt alleen subsidie aanvragen voor materiaalkosten, uitvoeringskosten en in het geval van een groen dak ook advieskosten voor de draagkrachtberekening.
  • U ontvangt maximaal 500 euro subsidie per woning, bedrijfspand of perceel. 
  • De maatregelen moeten uiterlijk drie maanden na goedkeuring van de subsidie worden uitgevoerd.
  • Subsidies worden gegeven tot het subsidieplafond is bereikt. Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
  • Alleen panden die meer dan twee jaar geleden zijn opgeleverd komen in aanmerking voor subsidie.
  • U komt alleen in aanmerking voor subsidie binnen bestaand stads- en dorpsgebied. 
  • De gemeente beslist binnen 10 weken op een ingediende subsidieaanvraag

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.