Logo Rijksoverheid

Subsidie klimaatadaptatie Zuidplas

Voor:
 • Regenpijp afkoppelen van riool
 • Tegels uit tuin verwijderen

De gemeente Zuidplas geeft subsidies voor de aanleg van meer groen en het opvangen van regenwater.

Bedrag

 • € 350 per toegevoegde kubieke meter waterberging
 • € 5 per toegevoegde vierkante meter afgekoppeld oppervlak
 • € 15 per toegevoegde vierkante meter gerealiseerd groenoppervlak
 • De subsidie bedraagt per aanvraag minimaal €150 en maximaal €1500

Belangrijkste voorwaarden

 • Het te realiseren groenoppervlak minimaal 25 m2 bedraagt
 • De te realiseren waterberging:
  • Minimaal 1 m3 bedraagt
  • Een vertraagde of automatisch gestuurde afvoer heeft
  • Minimaal 15 m2 verhard oppervlak per kubieke meter waterberging aansluit
  • Gevuld wordt met hemelwater dat in de huidige situatie naar het gemeentelijk riool wordt afgevoerd
 • Het af te koppelen oppervlak minimaal 25 m2 bedraagt en het hemelwater van het afgekoppeld oppervlak vertraagd wordt afgevoerd
 • Subsidie wordt enkel verstrekt aan gebouwen opgeleverd minimaal 24 maanden vóór aanvraag van de subsidie.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.