Subsidie klimaatadaptatie Zuidplas

Voor:
 • Regenpijp afkoppelen van riool
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Regenwatertuin
 • Groene daken

De gemeente Zuidplas geeft subsidie voor de aanleg van meer groen en het afkoppelen of opvangen van regenwater.

Groen aanleggen

Bedrag

€ 15 per m2. De daadwerkelijke kosten worden vergoed: € 150 tot € 1.500 per aanvraag.

Belangrijkste voorwaarden

Je realiseert minimaal 25 m2 groenoppervlak.

Aanleg groen dak

Bedrag

€ 15 per m2. De daadwerkelijke kosten worden vergoed: € 150 tot € 1.500 per aanvraag.

Belangrijkste voorwaarden

Je realiseert minimaal 25 m2 groen dak met een waterbergend vermogen van 25 liter per m2.

Waterberging aanleggen

Bedrag

€ 350 per toegevoegde m3. De daadwerkelijke kosten worden vergoed: € 150 tot € 1.500 per aanvraag.

Belangrijkste voorwaarden

 • De waterberging is minimaal 1 m3
 • De waterberging heeft een vertraagde of automatisch gestuurde afvoer
 • Je sluit minimaal 15 m2 verhard oppervlak per m3 waterberging aan
 • De waterberging wordt gevuld met hemelwater dat nu naar het gemeentelijk riool wordt afgevoerd

Afkoppelen hemelwater

Bedrag

€ 5 per m2. De daadwerkelijke kosten worden vergoed: € 150 tot € 1.500 per aanvraag.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je koppelt minimaal 25 m2 af
 • Het hemelwater van het afgekoppeld oppervlak wordt vertraagd afgevoerd

Belangrijkste algemene voorwaarden

 • Het gebouw is minimaal 24 maanden oud
 • De subsidie wordt verstrekt per adres. Dit betekent dat er per adres één keer een subsidie kan worden toegekend waarbij de 3 verschillende maatregelen gecombineerd kunnen worden, maar de minimale oppervlakten en inhoudsmaat gelden per onderdeel. 
 • Je voert de werkzaamheden binnen 20 weken na toekenning van de subsidie uit
 • Je houd de maatregelen minimaal 5 jaar in stand

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.