Logo Rijksoverheid

Subsidie groene maatregelen Rotterdam

Voor:
  • Groene daken
  • Tegels uit tuin verwijderen
  • Regenpijp afkoppelen van riool
  • Regenwatertuin

Je kunt subsidie van de gemeente krijgen als je maatregelen neemt waardoor Rotterdam beter is voorbereid op extreme weersomstandigheden. Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor het aanleggen van extra groen, het opvangen van regenwater en het afkoppelen van je dak of perceel.

Bedrag

Het is mogelijk om een subsidie aan te vragen voor een bedrag tot €1.500 en voor een bedrag vanaf €1.500 (tot maximaal €50.000).

In 2021 stelt de gemeente in totaal €500.000 beschikbaar. De subsidie bedraagt:

  • €500 per toegevoegde kubieke meter waterberging.
  • €5 per toegevoegde vierkante meter afgekoppeld oppervlak.
  • €10 per toegevoegde vierkante meter gerealiseerd groenoppervlak.

Een combinatie van prestaties en bijdragen is hierbij mogelijk.

Belangrijkste voorwaarden

  • Bij een subsidie tot €1.500 dien je de aanvraag uiterlijk 8 weken na uitvoering van de activiteiten in.
  • Bij een subsidie vanaf €1.500 (tot maximaal €50.000) dien je de aanvraag uiterlijk 8 weken vóór uitvoering van de activiteiten in.
  • Het toegevoegde oppervlak aan groen bedraagt ten minste 20 m2.
  • De toegevoegde waterberging bedraagt ten minste 1 m3 (= 1.000 liter).
  • Het toegevoegde afgekoppelde oppervlak bedraagt ten minste 20 m2.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie: