Logo Rijksoverheid

Subsidie Groene leges Heemskerk

Voor:
 • Vloer
 • Dak
 • Muur
 • Gevel
 • Groene daken
 • Aardgasvrije woning
 • Woningisolatie

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor nieuwbouw of een verbouwing met duurzame maatregelen, dan kunt u in aanmerking komen de subsidie 'Groene leges'.

Voorwaarden aan duurzame maatregelen:

 • een woning met een Energie prestatie coëfficiënt (EPC) gelijk aan 0,2 of beter;
 • een bouwwerk, anders dan een woning, aardgasvrij wordt uitgevoerd;
 • een groene (sedum) dakbedekking voor ten minste 80% van het beschikbare dakvlak en een waterbergende capaciteit minimaal 18 liter per vierkante meter;
 • een aangebouwd bijbehorend bouwwerk voor zover deze als uitbreiding van het hoofdgebouw behoort tot de woonfunctie, en waarbij de isolatiewaarde van de vloer, het dak en de dichte delen (wanden) minimaal resp. Rc 4,0, 7,0 en 5,0 m2K/W bedraagt en waarbij de U-waarde van het HR++ of triple-glas maximaal 1,0 W/m2K bedraagt;
 • het isoleren van de buitengevels of daken met een isolatiewaarde van resp. minimaal 5,0 en 7.0 m2K/W;
 • een dakkapel of dakopbouw waarbij de isolatiewaarde van het dak minimaal Rc 7,0 m2K/W en de dichte delen (wanden) minimaal Rc 5,0 m2K/W bedraagt en waarbij de U-waarde van het HR++ of triple-glas maximaal 1,0 W/m2K bedraagt;
 • het aardgasvrij maken van een bestaand bouwwerk.