Logo Rijksoverheid

Subsidie groene daken Veere

Voor:
 • Groene daken

In de gemeente Veere kun je subsidie aanvragen voor het aanleggen van een groen dak.

Bedrag

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de aanlegkosten van een groen dak, met een maximum van € 25 per vierkante meter. Tevens geldt er een maximum per aanvraag van € 5.000.

Belangrijkste voorwaarden

 • De subsidie wordt eenmaal verschaft per adres.
 • De aanvraaglocatie is binnen de bebouwde kom van de provincie Zeeland.
 • De aanvrager van het groene dak is de eigenaar van het desbetreffende pand of woning of de VVE.
 • Het groene dak is te realiseren op een bestaand (bedrijfs-)pand, woning.
 • Daken van reeds gerealiseerde garages komen in aanmerking wanneer de aanvrager ook een pand of woning bezit op hetzelfde perceel.
 • Het groene dak is aangelegd door een gecertificeerd bedrijf.
 • Een handtekening en naam op de offerte van dit zelfde bedrijf, en, indien van toepassing, een handtekening van de werknemer met het persoonscertificaat Dak & Gevelgroen basis of Dak & Gevelgroen gevorderd.
 • Er kan geen subsidie worden ontvangen voor reeds gestarte werkzaamheden.
 • Vanaf het toekennen van deze subsidie dient het groene dak binnen 6 maanden gerealiseerd te zijn.

Voorwaarden groen dak

 • Het groene dak heeft een waterbergingscapaciteit van minimaal 20 l/m2.
 • Het groene dak bestaat ten minste uit een wortelwerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag.
 • Het groene dak heeft een minimale oppervlakte van 10 m2.
 • Het groene dak heeft een hellingshoek tot 35 graden.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.