Logo Rijksoverheid

Subsidie Groene Daken Súdwest-Fryslân

Voor:
  • Groene daken

De gemeente Súdwest-Fryslân wil het aanleggen van groene daken stimuleren door middel van een subsidie.

Bedrag

Het subsidie bedrag wordt bepaald op basis van de ontvangen begroting en is maximaal €5000 per eigenaar per jaar en maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

Voorwaarden

  • Het ontwerp, de plaatsing en het onderhoud moeten deugdelijk en zorgvuldig worden uitgevoerd
  • De werkzaamheden moeten binnen 6 maanden na datum van subsidieverlening zijn begonnen

  • Een eigenaar kan per jaar maximaal 1 keer subsidie ontvangen

Kijk voor meer informatie op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.